راهنمای ثبت نام متقاضیان نمایندگی:

1ـ ارسال تصویر کارت ملی جهت تأیید مشخصات و تشکیل پرونده الزامی است و حجم عکس نباید از یک مگابایت بیشتر باشد.

2ـ مسئولیت عدم دریافت اطلاعیه‌ها به دلیل درج موبایل و یا ایمیل اشتباه به عهده شخص متقاضی می‌باشد.