راهنمای ثبت نام متقاضیان نمایندگی:

1ـ بارگذاری تصویر اصل کارت ملی جهت تأیید مشخصات و تشکیل پرونده الزامی است و حجم تصویر نباید از یک مگابایت بیشتر باشد.

2ـ مسئولیت عدم دریافت اطلاعیه‌ها به دلیل درج شماره موبایل و یا ایمیل اشتباه به عهده شخص متقاضی است.